تو

مثه میلاد یه بارون توی دشت بی بهارون
مثل اشکای یه چشمه رو لبای سبزه زارون
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم
مثل لبخند یه غنچه توی گلدون لب طاقچه
مثل جای پای قصه توی سنگ فرشای کوچه
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم
مثه اخرین ستاره که تو شب لا لایی میخوند
اخرین قطره شبنم که رو برگ تشنه لب بود
مث اخرین مسافر توی جاده رهایی
اخرین کلام عاشق توی شهر بیصدایی
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم
مثه اخرین ستاره که تو شب لا لایی میخوند
اخرین قطره شبنم که رو برگ تشنه لب بود
مث اخرین مسافر توی جاده رهایی
اخرین کلام عاشق توی شهر بیصدایی
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم

به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم

به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم
به عشق تو مستم تو را میپرستم

/ 0 نظر / 5 بازدید