آرزومه آرزومه

آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه

تورو تو بغل بگیرم عاشقونه آرزومه آرزومه

اسمت رو لبامه بی اراده

چشمای تو از سرم زیاده

از قسمت دیدن تو شادم

از بخت خوشم دل به تو دادم

از خدامه خونه خوش یو بشه با عطر نفسهات

از خدامه که بشه مال من اون چشمای زیبا

هر جوری که فکر کنه باهاتم

راضی به رضای اون چشاتم

خوش صورت و خوش نقش و نگاری

غم و غصه ای نیست تا منو داری

/ 0 نظر / 5 بازدید