آروم آروم رفته بودی_تو از دلم کنده بودی
انگار نه انگار که یه روز _ تو با دلم مونده بودی

آروم آروم با دلم از _ تنهائیها گفته بودم
همون دلی رو که یه روز _خودم بهت بسته بودم

دل میگه مهربونی _ رفیقی همزبونی
من میگم آخه من چی _ همش به فکر اونی
دل میگه آروم بگیر _ به این یکی خو بگیر
من میگم روی خوش رو _ نشون نده رو بگیر
دل میگه هم نشینه _ رفیق دل نشینه
من میگم عادتت شد _ دشمن خوش نشینه
دل میگه هم نشینه _ رفیق دل نشینه
من میگم عادتت شد _ دشمن خوش نشینه

آروم آروم گریه کردم _ از بخت بد شکوه کردم
از تو پیش دل تنها _ بد گفتمو گله کردم

آروم آروم گریه کردم _ از بخت بد شکوه کردم
از تو پیش دل تنها _ بد گفتمو گله کردم

دل میگه سهم من چی _ مرهم درد من چی
رفته بهار عمر پس _ آرزوهای من چی
من میگم باشه یک بار _ برای آخرین بار
اونم به خاطر تو _ می بخشمش من این بار
من میگم باشه یک بار _ برای آخرین بار
اونم به خاطر تو _ می بخشمش من این بار

یه شاخه گل خونه بفرست _ سبد سبد بوسه بفرست
بگو که بی تو می میرم _ پیغوم بده نومه بفرست

یه شاخه گل خونه بفرست _ سبد سبد بوسه بفرست
بگو که بی تو می میرم _ پیغوم بده نومه بفرست

/ 0 نظر / 5 بازدید