تیشه به ریشه ام نزن ای تو عزیز ترین کسم

رفته ام از خیال تو اما تویی‌ هر نفسم

پشت سرت دعای من روز و به شب می‌رسونه

وقتی‌ که رفتی‌ از پیشم اشکم همیشه مهمونه

گریم میگه با التماس نرو نرو خدا بامس

پرندهٔ خستهٔ دل می‌خواد که برگرده بجاش

پاره می‌شه بند دلش وقتی‌ که زنجیر به پاش

نمیرسه به گوش تو فریاد بی‌ تو موندنم

از زندگی‌ دل خسته شد بی‌ تو چه فایده بودنم

روزای اخر منه دوریت برام یه عادته

/ 0 نظر / 6 بازدید