‏به اونا که هر شب و روز سر راه ما نشستن در عشق و آرزو رو به روی منو تو بستن

‏به ماها میگن جوونیم قدر عشق و نمیدونید

‏مثال پنبه و آتیش نباید باهم بمونید

‏بهشون بگو بدونن فکرشون همه سیاهه کشتن مرغای عاشق به خدا خیلی‌ گناهه

‏بهشون بگو بدونین اگه ما خیلی‌ جوونیم قدر عشق و خوب میدونیم بزارن باهم بمونیم بزارن باهم

‏ بخونیم ما پرندگان عشقیم عهد زندگی‌ رو بستیم دلامون پراز محبت پای همدیگه نشستیم

‏عشق ما پاک و فدایی‌ مثل شبنم بهاره دلامون جام بلوره جز صفا رنگی‌ نداره جز وفا رنگی‌ نداره

‏بهشون بگو بدونن فکرشون همه سیاهه کشتن مرغای عشق به خدا خیلی‌ گناهه

‏بهشون بگو بدونید اگه ما خیلی‌ جوونیم قدر عشق و خوب میدونیم بزارن باهم بمونیم بزارن باهم

‏ بخونیم

/ 0 نظر / 10 بازدید