مینویسم مینویسم از تو<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تا تن کاغذ من جان دارد

با تو از حادثه ها خواهم گفت

گریه ای گریه اگر بگذارد

گریه ای گریه اگر بگذارد

 

با تو از روز عزل خواهم گفت

فتح معراج غزل کافی نیست

با تو از اوج غزل خواهم گفت

 

مینویسم همه ی هق هق تنهایی را

تا تو از هیچ به آرامش دریا برسی

تا تو در همهمه همراه سکوتم باشی

به حریم خلوت عشق تو تنها برسی

 

مینویسم مینویسم از تو

تا تن کاغذ من جان دارد

با تو از حادثه ها خواهم گفت

گریه ای گریه اگر بگذارد

 

مینویسم همه ی با تو نبودن ها را

تا تو از خواب مرا به باتوبودن ببری

تا تو تکیه گاه امن خستگی ها باشی

تامرا باز به دیدار خود من ببری

/ 0 نظر / 6 بازدید