واسه تولد تو هزار تا نقشه دارم

خودت بگو عزيزم چی يا برات بيارم

می خوام هر چی ستاره ست روشن شه تو آسمون

مهمون مخصوص ما باشه ماه مهربون

چلچراغ مهمونی خورشيد عاشق باشه

گلهايی که می يارم سرخ يا شقايق باشه

بايد که زير پات پر از رازقی کنم

واسه ديدن چشمات اين دل راضی کنم

ديوار های خونه رو بايد که تزئين کنم

خاطره عشقت بيام رنگين کنم

کيک تولدت رو چه جور سفارش بدم

واسه بهونه دل باز قول سازش بدم

تو که خبر نداری هزار تا مهمون داريم

فرشته ها دعوتن عاشق و مجنون داريم

اين شعر رو فقط برای تولد تو گفتم اميدوارم خوشت بياد

تولدت مبارک

!
/ 0 نظر / 5 بازدید