خودت را دوست داشته باش تا به ديگران فرصت دوست داشتن بدهي.

براي عشق هيچ گاه دير نيست. پس نگران گذران عمر نباش.

عشق در بستر زمان شکل مي گيرد. پس بايد صبور باش

تا نگردي گمشده خود را نمي يابي و اگر هم بيابي قدر آن را نمي داني. پس هيچگاه از جستجو باز نايست.

سعي کن خودت باشي. گمشده واقعي تو تو را آنطور که هستي دوست مي دارد نه آنطور که خود مي پسندد.

عشق در بستر ارتباط شکل مي گيرد. پس سعي کن به آنکه دوستش داري نزديکتر شوي.

گمشده واقعي تو ابتدا عاشق سيرت توست بعد عاشق صورت تو. بنابراين خيلي دربند ظاهر خود نباش.

بيشترين لذت عاشق از عشق است نه از معشوق. پس سعي کن عاشقتر باشي.

نمي توان کسي را به زور عاشق کرد. فقط مي توان عاشق بود و مهربان و اجازه داد تا عشق در معشوق رشد کند. اگر هم معشوق نصيب عاشق نشد لااقل عشق او نصيب عاشق گشته است

.

کسي به کسي شک نميکنه مگر اينکه خودش يه جاي کارش بلنگه

اگر مبناي ادم شناسي کسي اين بود که هيچ کس قابل اعتماد نيست مگر اينکه خلافش ثابت بشه بدونکه اون ادم نميشه روش حساب احساسي باز کني اگر کسي قدرت کمک کردن به بقيه رو داشته باشه ولي کمک نکنه يه روز اگه شما دست ياري به طرفش دراز کني دست رد به سينت ميزنه

اگه ميخواي رازت هميشه راز بمونه حتي براي خودتم تعريفش نکن

/ 0 نظر / 14 بازدید