یه شب خوابت چشام و بی خبر برد

به دنیایی از اینجا ساده تر برد

به دنیای گل و نور و ترانه

میون لحظه های عاشقانه

تو تنها دل خوشی تنها امیدی

تو حرفی که نمیگفتم شنیدی

تو با من بودی و من بی تو افسوس

تو خورشیدی و من دنبال فانوس

تو رقص ماه و خورشید و ستاره

خودم رو با تو دیدم دوباره

میون خواب و بیداری نشستم

هنوزم پیش چشمای تو هستم

/ 0 نظر / 5 بازدید