يكی تو فكر عشقه يكی تو فكر ياره
يكی هميشه مست ويكی منم كه بی تو بی قراره
يكی منم كه بی تو بی قراره

يكی رسيد به يارش يكی در انتظارش
يكی داره می خنده به روزگاری كه وفا نداره
به روزگاری كه وفا نداره

دلم می خواد كه امشب امشب پر ستاره
بهت بگم عزيزم عاشقتم دوباره باز دوباره باز دوباره

می گيرم دست تو رو كه بگم عزيز من
ديگه تو دفتر دل اسم عشقو خط نزن

هركسی عشق شناخت يه گل شقايقه
بخون از ترانه هام واسه هر كی عاشقه
واسه هر كی عاشقه

دلم می خواد كه امشب امشب پر ستاره
بهت بگم عزيزم عاشقتم دوباره باز دوباره باز دوباره

/ 0 نظر / 7 بازدید