وقتی رفتی باز هوا بد شد روزگار از بدی بدتر شد

وقتی رفتی آسمون تر شد گریه ی ابرا بدتر شد

گلها پژمردن وای گلها مردن شاخه هاشون زیر پا خم شد

ابرا باریدن گلها پوسیدن قفس قناری تنگ تر شد

این دلم مرده دستمو خونده صبح تا شب بهانه آورده

بی خبر مونده از همه رونده قاصدک خبر نیاورده

وقتی رفتی باز هوا بد شد روزگار از بدی بدتر شد

وقتی رفتی آسمون تر شد گریه ی ابرا بدتر شد

دیگه برگرد یار دیگه بس کن نازدل من از غصه داغون شد

بی تو من خستم درهارو بستم همه جا واسم یه زندون شد

/ 0 نظر / 5 بازدید