پیش من نشستی واسه خاطر

من

از همه گذشتی واسه خاطر

من

منو

این همه خوشبختی محاله محاله

تو

رو داشتن مثل خواب و خیاله خیاله

سرو زیبای چمن شرمنده شد از دیدنت

دل پروانه می لرزه موقع رقصیدنت

گل ناز یاسمن شرمنده شد از دیدنت

دل پروانه می لرزه لحظه ی رقصیدنت

/ 0 نظر / 6 بازدید