چه آسون میشه گریون
بیا بیا اشکامو پاک کن
اشکامو پاک کن
دلم خیلی گرفته
بیا بیا غمهامو خاک کن
غمهامو خاک کن
مبادا تو قلبت محبت دیگه مرده
مبادا فراموشی ز یادت منو برده
تو میخوای دیوونه تر باشم از این هم
تو میخوای رسوای شهری باشم از غم
تویی اون جوشش هستی توی رگهام
تویی اون عشق و امیدم تویی دنیام
من یه موجم تو یه ساحل
که رو شنهات میشکنم دل
بی تو هیچم بی تو پوچم

چه آسون میشه گریون
بیا بیا اشکامو پاک کن
اشکامو پاک کن
دلم خیلی گرفته
بیا بیا غمهامو خاک کن
غمهامو خاک کن
مبادا تو قلبت محبت دیگه مرده
مبادا فراموشی ز یادت منو برده
تو رو میخواهم و اون خندیدنت را
ز شوق دیدنم اون لرزیدنت را
از این عاشقتر و رسواتر از این
که من فرهاد تو باشم تو شیرین
من یه موجم تو یه ساحل
که رو شنهات میشکنم دل
بی تو هیچم بی تو پوچم
بی تو بی مقصده کوچم
بی تو بی مقصده کوچم
بی تو هیچم بی تو پوچم
بی تو بی مقصده کوچم
بی تو بی مقصده کوچم

/ 0 نظر / 6 بازدید