سر راه آرزوهام يكی داره سد می بنده07.gif

اما قلبم تا هميشه پيش چشمای تو بنده10.gif

فكر نكن حالا كه نيستی عاشق ديگری هستم07.gif

مگه باورم نداری مگه من هوس پرستم10.gif

می تونه هركه حسوده تو حسادتش بميره07.gif

اما هيچكی نمی تونه تو رو از دلم بگيره10.gif

عاقبت ميام يه روزی تورو از خودت می گيرم07.gif

نمی دونی با چه حسی واسه او لحظه می ميرم10.gif

فكر نكن حالا كه نيستی از نگاه تو گذشتم 07.gif

فكر نكن ياد تورو من تو گذشته جا گذاشتم10.gif

از شبی كه پر گرفتی لحظه ای آروم ندارم07.gif

فكر نكن ياد تورو من تو گذشته جا می ذارم10.gif

موندنی ترين ترانه اونه كه صداش تو باشی07.gif

عاشقت كارش تمومه اگه مال اون نباشی10.gif

فكر مكم چشمام  روی اون همه خاطره بستم07.gif

هنوزم پای تموم عهد و پيمونم نشستم10.gif

/ 0 نظر / 25 بازدید