روی برگی بنویس عشق

بنویس با چشم خیس عشق

عشق و تکرار کن دوباره

خط تیره بنویس عشق

خط تیره بنویس عشق

عشق فریاد یه پرنده س

ساکنه یا که رونده س

ساز قلب سوز سینه س

پاری وقتا درد کینه س

عشق هستی آفرینه

خود کلام آخرینه

به ترنم یه سروده

نرم و سوزنده چو دوده

عشق نور یه امیده

نه سیاهه نه سپیده

به لطافت مثل ابراس

به بزرگی مثل دریاس

عشق پیوسته در اوجه

قصه ی ساحل و موجه

گوهر ناب وگرانه

مثل چشم نگرانه

همیشه بیقرار عشقه

ترنم بهار عشقه

اساس روزگار

عشقه عشقه عشقه

عشق شکسته زنجیره

حدیث آه و تاثیره

عشق نشان تقدیره

عشقه عشقه عشقه

/ 0 نظر / 5 بازدید