قدر محبت و بدون توی دنیا کمه

همدم خوب و مهربون توی دنیا کمه

حالا که افتاده ای شکسته دل زیر پا

حالا که دیونه ای می‌خواد بمیره برات

قدر محبت و بدون توی دنیا کمه همدم خوب و مهربون توی دنیا کمه

از تو چه پنهون کنم می‌ زده ام تا گلو

با دل پیمونه ها از تو کنم گفتگو

هستی‌ و امید من بسته به یک تار مو این دل دیونه ام برده ز می‌ ابرو

/ 0 نظر / 6 بازدید