بیا پرواز کنیم کنار هم

بیا پرواز کنیم تو بال هم

بیا باشیم مال هم بیا باشیم مال هم

بیا باشیم مال هم بیا باشیم مال هم

اگه هم خونه می‌خوای من

اگه دیونه می‌خوای من

گل عاشق گل عاشق اگه گل خونه می‌خوای من

بیا باشیم مال هم بیا باشیم مال هم

کاشکه چشمات مال من بود

تو سرت خیال من بود

مثل من که آرزومی‌ آرزوت مثال من بود

کاشکی‌ دستامون و زنجیر می‌بستیم ما بهم

همه جا داد میزدیم که عاشقیم عاشق هم عاشقیم عاشق هم

اگه هم خونه می‌خوای من

اگه دیونه می‌خوای من

گل عاشق گل عاشق اگه گل خونه می‌خوای من
/ 0 نظر / 6 بازدید