تو کار عشق اگر چه وا نمیدم

به هیچکی غیر تو بها نمیدم

تو کلبه ی امید و آرزوهام به غیر تو کسی رو را نمیدم

بیا و این منو دوباره بشناس

که لبریز توام از عشق و احساس

می خوام غرق محبت تو باشم

بمونم با تو تا دنیا به دنیاس

کمی خدا خدا کن یکم واسم دوعا کن

برای دیدن من زیر پاتو نگا کن

تماشا داره این با تو شکفتن

تورو خواستم به تو هرگز نگفتم

عجیبه این هوای عشق تازه که احساسم به داشتنش مینازه

محبت داری و داری زیادی به ایثار تن من دل ندلدی

دلم میخواست برای تو بمیرم تو این حق و چرا به من ندادی

تن دریا دل طوفانی من هوای ساحل مرجانی تو

منو با زورق عشق تو میبرد به اونجایی که هست مهمانی تو

نشته در کمین بودن من سکوت بی دلیل خواستن تو

منو می سوزه گرمایی که داره تماشای به من دل بستنت رو

/ 0 نظر / 5 بازدید