از آسمون پرسیدم خوشبخت ترین ستاره کدومه

یه ستاره چشمک زد

از خودم پرسیدم من خوشبختم

باز یه ستاره چشمک زد

تویی که عزیز ترین کسم هستی امشب به آسمون نگاه کن

همون ستاره یی که چشمک03.gif میزنه ستاره ی عشق منو تو هست07.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید