‏عشق یعنی‌ حسرت شبهای گرم

‏عشق یعنی‌ یاد یک رویای نرم

‏عشق یعنی‌ یک بیابان خاطره

‏عشق یعنی‌ چهار دیوار بدون پنجره

‏عشق یعنی‌ گفتنی‌ با گوش کر

‏عشق یعنی‌ دیدنی‌ با چشم کور

‏عشق یعنی‌ تا ابد بی‌سرنوشت

‏عشق یعنی‌ آخر خط بهشت

‏عشق یعنی‌ گم شدن در لحظه ها

‏عشق یعنی‌ آبی‌ بی‌ انتها

‏عشق یعنی‌ یک سوال بی‌ جواب

‏عشق یعنی‌ راه رفتن توی خواب

/ 0 نظر / 6 بازدید